Referenčna lista

- Krka, Novo mesto
- Revoz, Novo mesto
- Gen-i, Krško
- Adria mobil, Novo mesto
- Energoplan, Ljubljana
- Konvikt, Novo mesto
- Rdeči Križ Slovenije
- DRPD Novo mesto
- Plesni center Dolenjske, Novo mesto
- Nu marine, Istanbul, Turčija
- Innovaziion e porogetti, Rimini, Italija
- Nautica, Split, Croatia
- Ferro Črtalič, Dolenjske Toplice
- JBlast, Novo mesto
- VIIG, Podbočje
- KEKO Varicon

- POP TV, Ljubljana
- Tv3 Medias
- Tv Golica
- A KANAL, Ljubljana
- TV Veseljak, Ljubljana
- TV Novo mesto
- Val navtika, Ljubljana
- Navigator navtika magazin, Ljubljana
- RSL production, Novo mesto
- Studio Virc, Novo mesto
- Digital Studio Slak, Ljubljana
- MegaFoto, Šentjernej
- Foto Life, Novo mesto
- Foto Ventura, Novo mesto
- Piro Planet, Celje
- Promax computers, Novo mesto
- Gvido napisi, Novo mesto

- Občina Novo mesto
- Občina Šentjernej
- Občina Dolensjke Toplice
- Šolski center Novo mesto
- Gimnazija Novo mesto
- Ekonomska šola Novo mesto
- Šola za gostinstvo in turizem Novo mesto
- Biotehnična šola Novo mesto
- Teniška šola, Krško
- Splošna gimnazija, Brežice
- Župnijski urad Frančiškani, Novo mesto
- Župnijski urad Šmihel, Novo mesto
- Župnijski urad Kapitelj, Novo mesto
- Župnijski urad Šentjernej
- Župnijski urad Škocjan
- Župnijski urad Bučka
- Župnijski urad Vavta vas
- Župnijski urad Bela Cerkev
- Župnijski urad Kostanjevica na Krki
- Župnijski urad Raka